To nejnovější

Nechal jsem se hlasitě zasténal a běžel nahoru a dolů na pokoji, takže muži se na sebe podívali tázavě mezi sebou.

Japonsko je úžasná země a musím konstatovat, že jsme se se ženou v tamější kultuře doslova našli.