To nejnovější

Ačkoli tiché hodiny v noci se vrátil ke mně vzpomínky na nepopsatelné žízně zázračné, ležícího na straně smrtelného světa, žízeň zázračného, ​​mučil mě od útlého dětství – ale naplněním mých snů přiletěl ke mně s náhlým útokem a vztek dusit radostný výkřik duše.

Ostatní svaly mají vždy podpůrnou funkci.