To nejnovější

Specialisté šli do hor do zapomenuté oblasti, která se nacházela 40 km od centra města Chichuana.

Chybí však studie zaměřené na integrované posuzování a řízení rizik (zabývající se otázkami bezpečnosti a zabezpečením).