To nejnovější

Obnovitelný zdroj energie je označení některých vybraných, na Zemi přístupných forem energie, získané primárně především z jaderných přeměn v nitru Slunce.

Vo čase Mimochodem, mimochodem, Alcotur se snažil neustále užívat Essentiale nebo LIE 52, glycin a askorbinku.