To nejnovější

Mezi Holsteinským plemenem krav je řada záznamů o výtěžnosti mléka, mléčném tuku, laktaci a dlouhodobé produktivitě.

Naproti tomu d v ouú r o v ňo vá d i st r i b uč n í cest a zahrnuje výrobce, dva zprostředkovatele a konečného zákazníka.