To nejnovější

Ková si dobe uvdomoval, že jeho druhou otázku pešla mlením, ale nechal to zatím být.

Ty jsou vzácnější než kov a hodí se hlavně na většinu výzkumů a několik typů budov a lodí.