To nejnovější

Tělo je unavené a spalo by jako dřevo, ale mozek ne a ne usnout, pořád to v něm pracuje, přemýšlí a přehodnocuje.

Zbytek exponátů je nahrazený jinými formami, jako jsou napří klad fotografi e, videozáznamy, internet apod.