To nejnovější

Svaly - ъbytek zhruba 4 - 5 kg.

Nemám rád uvést příklady na jednotlivce, protože neobsahují obecné závěry, ale v tomto případě, i nadále mluvit o kozího mléka, vzpomínám si jednu rodinu, která žila v Oděse a chovaných koz, zejména pro mléko, které oni (manžel a manželka) pil a syrový, a fermentovaný, a vařený sýr.